Referenser

Luma Metall

Publicerad 18-04-2013

luma-metall

Jag har anlitat Anders Friberg som coach för att hjälpa mig att analysera min och företagets situation och för att utveckla och optimera företaget. Angående erfarenheter har Anders stora sådana bl.a. som företags ägare och företagsledare. Med Anders känner man tillit vilket gör att man vågar öppna sig och han har en stor förmåga att analysera behov och stöttar vid framtagning av plan för förändring. Jag kan varmt rekommendera Anders Friberg. Med stor kunskap, stort hjärta och glädje kommer han att kunna hjälpa många fler än mig.

Luma Metall AB (www.luma-metall.se) 2010-11-01
Anders Kalmbäck
VD